تماس با ما

به ما اطلاع دهید که چه کاری می توانیم برای شما انجام دهیم. امروز با ما تماس بگیرید!

مواد کمکی

CAB-O-SIL® M-5

سیلیس ریز سطح متوسط

Poltix یک ارتوفتالیک مبتنی بر ارتقاء ، تیزوتروپیک و سخت است
CAB-O-SIL® M-5 توسط Cabot یک سیلیس فوم شده با سطح متوسط است. ضخیم شدن ، تیکسوتروفیک (نازک شدن برشی) و رفتار ضد تسکین دهنده در سیستم های مایع را فراهم می کند. این تعادل عالی از راندمان ضخامت و پراکندگی را فراهم می کند و باعث افزایش قابل توجه ویسکوزیته در سیستم های مایع ، جریان آزاد پودرها و تقویت سیلیکون و لاستیک های آلی می شود. باعث افزایش سختی ، استحکام کششی و کشیدگی می شود. CAB-O-SIL® M-5 در سیستم های قطبی غیر قطبی تا متوسط بسیار کارآمد است.

تمیز کننده

تمیز کننده پلی استر

تمیز کننده Manapar که بیشتر به عنوان تمیز کننده نازک تر شناخته می شود ، برای تمیز کردن پلی استرهای نگهدارنده یا ریخته شده از ابزار ، تجهیزات و محل کار استفاده می شود. این می تواند هر نوع رزین پلی استر مایع را حل کند و برای پاک کردن برس ، غلطک و ابزار دیگر از رزین نیز مفید است علاوه بر این برای از بین بردن هرگونه ریخت و پاش و نشت از محل کار مفید است. این محصول در قلع های فلزی 12 کیلوگرم و درام های فلزی 165 کیلوگرم ارائه می شود.

POLTIX FIBRO

فیبر / خمیر پیوند دهنده

کبالت به عنوان پروموتور / شتاب دهنده برای پخت رزین های پلی استر اشباع نشده استفاده می شود. این محصول در درام های 20 کیلوگرم ، 24 کیلوگرم و 25 کیلوگرم PE ارائه می شود.

Feautures:   Good chemical and heat resistance, excellent stain resistance

Applications:  Solid surface

If you are searching for a technical data sheet(TDS) or safety datasheet (SDS) that you cannot find here, please contact us.

Modifications :
TYPE VISCOSITY (CPS) GEL(MIN.) CURING SYSTEM
Iso/NPG 1000-1200 #3/20 rpm @25 °C 10-12 1.5 mL %50 MEK-P @23 °C

Feautures:   Rigid, good chemical and heat resistance high strength, low shrinkage

Applications:  Breton Stone

If you are searching for a technical data sheet(TDS) or safety datasheet (SDS) that you cannot find here, please contact us.

Modifications :
TYPE VISCOSITY (CPS) GEL(MIN.) CURING SYSTEM
Ortho 1000-1200 #3/20 rpm @25 °C 14-17 2 mL %50 MEK-P @25 °C

Feautures:   High filler acceptance, high strength

Applications:  Breton Stone

If you are searching for a technical data sheet(TDS) or safety datasheet (SDS) that you cannot find here, please contact us.

Modifications :
TYPE VISCOSITY (CPS) GEL(MIN.) CURING SYSTEM
Ortho 450-700 #3/100 rpm @25 °C 14-17 0.2 mL %6 Co Oct, 2 mL % 50 MEK-P @25 °C

Feautures:   High filler acceptance, high strength, UV resistance, smooth surfaces, low shirinkage

Applications:  Breton Stone

If you are searching for a technical data sheet(TDS) or safety datasheet (SDS) that you cannot find here, please contact us.

Modifications :
TYPE VISCOSITY (CPS) GEL(MIN.) CURING SYSTEM
Ortho 450-700 #3/100 rpm @25 °C 14-17 0.2 mL %6 Co Oct, 2 mL % 50 MEK-P @25 °C

Feautures:   Crack and craze resistance, good transparency, quick cure

Applications:  Clear casting

If you are searching for a technical data sheet(TDS) or safety datasheet (SDS) that you cannot find here, please contact us.

Modifications :
TYPE VISCOSITY (CPS) GEL(MIN.) CURING SYSTEM
Ortho 1200-1300 #3/50 rpm @20 °C 3-5 0.2 mL %6 Co Oct, 2 mL % 50 MEK-P @23 °C

Feautures:   Excellent transparency, crack and craze resistance, quick cure

Applications:  Clear casting

If you are searching for a technical data sheet(TDS) or safety datasheet (SDS) that you cannot find here, please contact us.

Modifications :
TYPE VISCOSITY (CPS) GEL(MIN.) CURING SYSTEM
Ortho 1000-1200 #3/50 rpm @20 °C 4-6 0.2 mL %6 Co Oct, 2 mL % 50 MEK-P @23 °C

Feautures:   Accepts upto %80 filler such as calcium carbonate, aluminum hydroxide, dolomit and quartz

Applications:  Standard casting

If you are searching for a technical data sheet(TDS) or safety datasheet (SDS) that you cannot find here, please contact us.

Modifications :
TYPE VISCOSITY (CPS) GEL(MIN.) CURING SYSTEM
Ortho 500-700 #3/50 rpm @23 °C 5-7 0.2 mL %6 Co Oct, 2 mL % 50 MEK-P @23 °C

 

MODIFICATION CODES

 
T Thixotropic (no sagging) LS Low Shrinkage
A Cobalt preaccelerated HV High Viscosity
B Blue Indicator LV Low Viscosity
D Filled L UV light stabilized
FR Flame retardant FT Brush or Roller Application
LSE Low Styrene Emission TT Spray Application
Amine pre-accelerated Color White or custom color options