به ما اطلاع دهید که چه کاری می توانیم برای شما انجام دهیم. امروز با ما تماس بگیرید!

استخدام

شرکت ManaPar برای تکمیل  کادر فنی خود از افراد علاقمند و فعال دعوت به همکاری می‌کند. واجدین شرایط می توانیددرخواست و سوابق خود  پست الکترونیک info@manapar.com ارسال  دارند. 

429d62b40dfe867b23641afaca779f11