توسعه فن آوری پیشرفته

ما همیشه در یک فضای قابل دسترس و باز با مشتریان همکاری می کنیم. ما به عنوان یک شرکت متوسط ، انعطاف پذیر هستیم و قادر به برقراری سریع و موثر هستیم. ManaPar دائماً در تأسیسات آزمایشگاه تحقیق و توسعه و QA سرمایه گذاری می کند تا فرآیندهای جدید و راه حل های پلی استر به همراه مشتریان خود را ایجاد کند. برای پشتیبانی از پردازش بهینه محصول شما ، برای کنترل کیفیت ، و برای ارزیابی محصول و فرآیند نیز به تجهیزات آزمایشگاهی شیمیایی و فیزیکی کاملاً مجهز دسترسی داریم.

ما در حال تلاش برای معرفی آثار زیر در آزمایشگاه تحقیق و توسعه خود هستیم

توسعه محصولات جدید

بهبود محصولات موجود (بهینه سازی ها و اصلاحات)

تست رزین مایع و قابل درمان بر روی محصولات نهایی

ما همچنین سعی می کنیم از روشهای تولید سبز برای ذخیره منابع سیاره خود استفاده کنیم

RD