تماس با ما

به ما اطلاع دهید که چه کاری می توانیم برای شما انجام دهیم. امروز با ما تماس بگیرید!

GRP HAND LAY-UP SPRAY-UP

رزین های وینیل استر با واکنش بین یک رزین اپوکسی و یک اسید مونوکاروکسیلیک اشباع نشده تولید می شوند. یکی از مهمترین مزایای آنها این است که مقاومت بهتری نسبت به جذب رطوبت و هیدرولیز نسبت به پلی استر دارند. یک پوستی وینیل استر بین ژل و روکش و شیشه / پلی استر ورقه ورقه یا بالای ژل ، بنابراین تمایل دارد تا از تاول اسمز ناشی از هیدرولیز که صاحبان قایق فایبرگلاس از آن هراس دارند ، جلوگیری کند. سازنده قایق یا صاحبان به صورت گذشته نگر می توانند این محافظت را بدون نیاز به هزینه استفاده از اپوکسی به کار گیرند. اگرچه دومین سد رطوبت حتی مؤثرتری را تشکیل می دهد.

آنها بر اساس مواد بیس فنول-A یا شیمیایی تازه تولید شده با اسید متاکریلیک تشکیل دهنده پلیمر هستند. رزین های وینیل استر که به طور گسترده برای تولید مخازن مقاوم در برابر خوردگی ، لوله ها و سایر اجزای سازنده مورد استفاده قرار می گیرند نسبت به پلی استرهای غیر اشباع معمولی مقاومت بیشتری در برابر مواد شیمیایی و محیط های خورنده دارند. به همین دلیل ، رزین های وینیل استر و وینیل استر مخلوط شده با پلی استر نیز به طور گسترده در صنعت دریایی مورد استفاده قرار می گیرد تا یک سد موثر در برابر آب برای قلاب های قایق و سایر قسمت ها تولید شود.

Feautures:   Good chemical and heat resistance, excellent stain resistance

Applications:  Solid surface

If you are searching for a technical data sheet(TDS) or safety datasheet (SDS) that you cannot find here, please contact us.

Modifications :
TYPE VISCOSITY (CPS) GEL(MIN.) CURING SYSTEM
Iso/NPG 1000-1200 #3/20 rpm @25 °C 10-12 1.5 mL %50 MEK-P @23 °C

Feautures:   Rigid, good chemical and heat resistance high strength, low shrinkage

Applications:  Breton Stone

If you are searching for a technical data sheet(TDS) or safety datasheet (SDS) that you cannot find here, please contact us.

Modifications :
TYPE VISCOSITY (CPS) GEL(MIN.) CURING SYSTEM
Ortho 1000-1200 #3/20 rpm @25 °C 14-17 2 mL %50 MEK-P @25 °C

Feautures:   High filler acceptance, high strength

Applications:  Breton Stone

If you are searching for a technical data sheet(TDS) or safety datasheet (SDS) that you cannot find here, please contact us.

Modifications :
TYPE VISCOSITY (CPS) GEL(MIN.) CURING SYSTEM
Ortho 450-700 #3/100 rpm @25 °C 14-17 0.2 mL %6 Co Oct, 2 mL % 50 MEK-P @25 °C

Feautures:   High filler acceptance, high strength, UV resistance, smooth surfaces, low shirinkage

Applications:  Breton Stone

If you are searching for a technical data sheet(TDS) or safety datasheet (SDS) that you cannot find here, please contact us.

Modifications :
TYPE VISCOSITY (CPS) GEL(MIN.) CURING SYSTEM
Ortho 450-700 #3/100 rpm @25 °C 14-17 0.2 mL %6 Co Oct, 2 mL % 50 MEK-P @25 °C

Feautures:   Crack and craze resistance, good transparency, quick cure

Applications:  Clear casting

If you are searching for a technical data sheet(TDS) or safety datasheet (SDS) that you cannot find here, please contact us.

Modifications :
TYPE VISCOSITY (CPS) GEL(MIN.) CURING SYSTEM
Ortho 1200-1300 #3/50 rpm @20 °C 3-5 0.2 mL %6 Co Oct, 2 mL % 50 MEK-P @23 °C

Feautures:   Excellent transparency, crack and craze resistance, quick cure

Applications:  Clear casting

If you are searching for a technical data sheet(TDS) or safety datasheet (SDS) that you cannot find here, please contact us.

Modifications :
TYPE VISCOSITY (CPS) GEL(MIN.) CURING SYSTEM
Ortho 1000-1200 #3/50 rpm @20 °C 4-6 0.2 mL %6 Co Oct, 2 mL % 50 MEK-P @23 °C

Feautures:   Accepts upto %80 filler such as calcium carbonate, aluminum hydroxide, dolomit and quartz

Applications:  Standard casting

If you are searching for a technical data sheet(TDS) or safety datasheet (SDS) that you cannot find here, please contact us.

Modifications :
TYPE VISCOSITY (CPS) GEL(MIN.) CURING SYSTEM
Ortho 500-700 #3/50 rpm @23 °C 5-7 0.2 mL %6 Co Oct, 2 mL % 50 MEK-P @23 °C

 

MODIFICATION CODES

 
T Thixotropic (no sagging) LS Low Shrinkage
A Cobalt preaccelerated HV High Viscosity
B Blue Indicator LV Low Viscosity
D Filled L UV light stabilized
FR Flame retardant FT Brush or Roller Application
LSE Low Styrene Emission TT Spray Application
Amine pre-accelerated Color White or custom color options